منشی و دستیار مجازی

تخصص های حوزه منشی و دستیار مجازی

در این صفحه می توانید مهارت های حوزه منشی و دستیار مجازی را ببینید و در تخصص مربوط به خود برای ما رزومه ارسال کنید.

دستیار و منشی مجازی

ادمین اینستاگرام

ادمین تلگرام

بازاریابی تلفنی

مدیریت ارتباط با مشتری

ادمین سایت

برای ارسال رزومه خود این فرم را پر کنید

با پر کردن فرم زیر و مشخص کردن مهارت ها و تخصص های خود همکاری با جاب کاو را شروع کنید.